Sözleşmeli akademisyenlere kadro imkanı

Yükseköğretim Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komitesinde kabul edildi. Teklifte, yükseköğretim kurumlarında çalışan kontratlı araştırma vazifelilerinin (50/d) takımlı araştırma vazifelisi (33/a) kapsamına alınması da yer alıyor. Buna nazaran tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç, tezli yüksek lisans yahut doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden yahut bu eğitimlerini tamamlamış araştırma vazifelileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde takımlarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma vazifelisi takımına atanacak.

ŞARTLARI SAĞLAYANLAR TAKIMA ALINACAK
YÖK Lideri Erol Özvar, “2018 Ocak ayı prestijiyle başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen araştırma vazifelisi sayısı 244. 2018’den sonra istihdam edilen 50/d araştırma görevlilerinden ilişiği kesilenlerin sayısı ise 1.816. İlişiği kesilen bin 816 bireyden 589’u üniversitelerde öğretim elemanı olarak vazife yapıyor. İlişiği kesilenlerden bin 227 kişi şu an prestijiyle yükseköğretim sisteminin dışında bulunuyor.Sözleşmeli araştırma görevlilerine biz ne getiriyoruz? Şayet koşulları tutuyorsa takıma alıyoruz” dedi.

MİT BÜNYESİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KURULACAK
Teklife nazaran vakıf yükseköğretim kurumları, öğrenci gelirlerinin yüzde 2’sini her yıl kendi ismine açılan hesaba yatırma yükümlüğünü, banka teminat mektubu ile yerine getirebilecek. Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kalite Heyetinde uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Kimi üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesinin de yer aldığı teklifte Ulusal İstihbarat Teşkilâtı (MİT) bünyesinde; Ulusal İstihbarat Akademisi ismiyle, istihbarat ve ulusal güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere yükseköğretim kurumu kurulacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin denetlenmesi, aktif ve verimli halde idaresinin de yer aldığı teklifte ayrıyeten, yükseköğretim kurumlarındaki disiplin cezaları ve disiplin cezalarını gerektiren disiplin hataları da detaylı bir halde tekrar düzenleniyor.

ÜNİVERSİTELERİ PAYDAŞIMIZ OLARAK GÖRÜYORUM
Bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesine ait düzenlemenin de yasa teklifinde yer aldığını belirten Özvar, bu mevzuyla ilgili şöyle konuştu: “İsimler konusundaki istek ve irade YÖK’ün gündeme getirdiği bir mevzu değil. Üniversite idarelerinin kendi üniversitelerinin prestijiyle, içinde bulunduğu yerle ilgili olmak üzere taleplerine YÖK’ün verdiği bir yanıt. Bu sebeple kurumlardan gelen bu talepleri kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat dahilinde bir sakınca teşkil etmediği takdirde Meclis’e taşımayı misyon edindik. Aslolan, üniversitenin kendisine ait bu mevzudaki kararlarına hürmet duymak. Ben, Yükseköğretim Şurası Lideri olarak, yükseköğretim kurumlarımızın kâfi olgunluğa çoktan ermiş olduğundan ötürü ilgili mevzuata ters olmadıkça asla müdahale edilmesi taraftarı değilim. Üniversitelerimizi kendi paydaşımız olarak görüyor, onlarla birlikte hareket etmeye çalıştığımızı söz etmek istiyorum.

EKSİKLİKLER VARSA DÜZELTME YOLUNA GİDİLİR

Teklifte yer alan disiplin yönetmeliği çeşitli paydaşların, toplumun, kamuoyunun, ilgili tarafların mahkemelere taşımasıyla pek çok tüzel testten geçtiği. Mevzu kanunla düzenlenme gereğinden ötürü teklifte yer aldı. Münasebetiyle, mahkemeler tarafından test edilmiş bir yönetmeliğin artık bugün kanuna intikalinden kelam ediyoruz. Lakin Meclisimiz takdir ederse, kanunla alakalı eksikler yahut üzerine gidilmesi gereken hususlar varsa bunlar da vakit içerisinde tekrar kanunla düzeltilme yoluna gidilecektir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir