Rakip firma için istifa edene tazminat yok

Milyonlarca özel bölüm çalışanını yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay, haklı sebep göstermeden istifa edip sonraki gün öteki işyerinde mesaiye başlayan personele kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti.

Tam dört yıldır çalıştığı işyerinde, resmi müsaade günleri ve fazla mesai fiyatlarını alamadığını öne süren personel, istifa edip, sonraki gün birebir kesimde çalışan diğer bir fabrikada mesaiye başladı. Alacakları için eski işyerinden eli boş dönen emekçi, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı personel; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık müsaadelerini kullanmadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini lakin hak ettiği fiyatların ödenmediğini, iş akdinin ise haksız bir biçimde sonlandırıldığını sav ederek bir kısım personellik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı işveren ise davacının taban fiyatla çalıştığını, öbür bir işyerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, sav ettiği üzere fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme; davacının iş akdinin davalı patron tarafından haksız nedenle feshedildiği kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık müsaade alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil fiyatı taleplerinin reddine karar verdi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İstifa edene makûs haber

Emsal nitelikte karara imza atan Daire, kenti isteğiyle istifa eden çalışana kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmettti. Kararda şöyle denildi: “Davacı, dava dilekçesinde iş akdinin nasıl sona erdiğine ait bir açıklama yapmamış, davalı ise davacının öteki yerde iş bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunmuştur. Belge ortasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi sona eren davacının bir gün sonra dava dışı diğer bir işyerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü, ayrıyeten tekrar belge içinde bulunan Toplumsal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirgesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 ( çalışanın iş akdini haklı neden olmadan feshi – istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı biçimde kabulüne karar verilmesi kusurlu olup bozma nedenidir.” – BURSA

İhlas Haber Ajansı / İktisat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir