Milyonlarca çalışana güzel haber! Kıdem tazminatına eklenecek

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren çok kıymetli bir karar geldi. Bölge Adliye Mahkemesi, fiyatsız izinde geçen müddetlerin kıdem tazminatı hesabına eklenmesi gerektiğine hükmetti.

Pandemi sebebiyle fiyatsız müsaadeye çıkarılan milyonlarca personel, mecburiyetten ötürü çalışılmayan mühletin kıdem tazminatı hesabına eklenip eklenmeyeceği tartışmalarını yakından takip ediyor.

Ücretsiz müsaade konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci hususunun ‘j’ bendinde yer alan “işverenler tarafından verilen başka izinler” sözünün pandemi fiyatsız müsaadesi de kapsayacağı konuşuluyordu.

Bazı uzmanlar, fiyatsız müsaadenin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kıdem mühletine dâhil olmadığını tabir ederken; aksi görüştekiler de pandemide geçen fiyatsız müsaade müddetlerinin yıllık müsaadeye hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını lisana getiriyordu. Hususla alakalı Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU! KIDEM TAZMİNATI İÇİN KIYMETLİ KARAR

Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi: “Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına nazaran emekçinin fiyatsız izinde bulunduğu müddetlerde iş akdi askıdadır. Çalışanın 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan müddetlerde dahil edilir. Öteki bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma müddetleri mutlak olarak aranmaz. Bu kararlar da dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen süreksiz 10.madde çerçevesinde tek taraflı müsaade uygulaması sonucunda kullandırılan fiyatsız müsaade müddetleri 6 aylık kıdem müddeti hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle İş Mahkemesi’nce yargılamaya devam edilerek davanın aslı hakkında karar kurulması gerekirken dava koşulu yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi kusurludur.”

YARGITAY’DAN MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN AVANS KARARI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, patronun avans vermemesi üzerine istifa eden çalışana kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte işçi-işveren ortasındaki avans tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Çalıştığı işyerinden avans talebinde bulunan personel, ‘hayır’ karşılığı alınca istifa etti. Haklarını alamayınca İş Mahkemesi’nin yolunu tutan personel, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı işveren davanın reddini istedi. Mahkeme; ispatlar ve uzman raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi. Kararı hem davacı hem de davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, avans tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

HER İSTEDİĞİNDE AVANS ALAMAZ

Kararda şöyle denildi: “Davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup mahkemenin buna ait kabulü yerindedir. Mahkemece patronun geçerli bir neden göstermeden davacının avans talebini karşılamaması davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatı talebi karar altına alınmıştır. Lakin 4857 sayılı İş Kanunu’nun personelin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. unsurunda patronun personele avans vermemesi biçiminde bir sebep bulunmamaktadır. Taraflar ortasında patronun davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir kontrat de mevcut değildir. Bu nedenlerle personel tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan münasebet ile kabulü kusurludur. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir